Grupo Codorníu

Contacte

S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes quan fa clic al botó 'enviar' que es troba al formulari d’aportació de dades.

El candidat consent que les dades que enviï, així com qualsevol altra dada que durant el procés de selecció s’hagi posat de manifest, s’incorporin a un fitxer automatitzat del qual CODORNíU, S.A. és responsable. Aquestes dades s’utilitzaran per als processos de selecció de personal que realitzi la nostra empresa i no s’utilitzaran per a cap altra finalitat diferent ni seran cedides en cap cas a altres entitats. CODORNíU, S.A. es compromet al compliment de les seves obligacions com a responsable del fitxer, d’acord amb l’establert en la legislació sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’informem que podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant petició escrita dirigida al Departament de Recursos Humans de CODORNíU,S.A., Av. Països Catalans, 38, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona de conformitat amb la normativa vigent.

Gràcies per posar-te en contacte amb nosaltres. Hem rebut el missatge correctament. Ben aviat rebràs una resposta.

Aceptar